ลมมา ระวังป้ายล้ม!

February 13, 2016

 

นอกจากอาคารแล้ว เราต้องตรวจสอบป้ายโฆษณาต่างๆ ให้มั่นใจว่ามีความแข็งแรงเพียงพอที่จะต้านแรงลมได้ โดยต้องมีการตรวจสอบการก่อสร้างให้ถูกต้องตามกฎหมาย คือ

 

1. ป้ายโฆษณาที่ติดตั้งบนอาคาร ได้แก่

  • ป้ายที่ติดตั้งขึ้นบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร กำหนดให้มีความสูงไม่เกิน 6 เมตรจากส่วนสูงสุดของหลังคาหรือดาดฟ้าอาคาร

  • ป้ายที่ยื่นจากผนัง ซึ่งกำหนดให้ยื่นได้ไม่เกินแนวกันสาดสูงไม่เกิน 1 เมตร หรือมีพื้นที่ป้ายไม่เกิน 2 ตารางเมตร

  • ป้ายที่ติดตั้งเหนือกันสาด กำหนดให้สูงไม่เกิน 1 เมตร หรือมีพื้นที่ป้ายไม่เกิน 2 ตารางเมตร

  • ป้ายที่ติดตั้งใต้กันสาด ให้ติดตั้งแนบผนังอาคารและสูงจากทางเท้าไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร

  • ป้ายโฆษณาสำหรับโรงมหรสพ ให้ติดตั้งขนานกับอาคาร ยื่นออกจากผนังได้ไม่เกิน 50 เซนติเมตร หรือไม่ล้ำแนวกันสาด สูงไม่เกินความสูงของอาคาร

 

2. ป้ายโฆษณาที่ติดตั้งอยู่บนพื้นดินโดยตรง

 

กำหนดให้มีความยาวไม่เกิน 32 เมตร สูงไม่เกิน 30 เมตร หรือมีความสูงไม่เกินระยะที่วัดจากจุดที่มีการติดตั้งป้ายไปจนถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้ป้ายนั้นที่สุด และอยู่ห่างจากที่ดินที่ต่างเจ้าของไม่น้อยกว่า 4 เมตร และใช้วัสดุทนไฟทั้งหมด

ทั้งนี้ การออกแบบป้ายโฆษณาต้องออกแบบโครงสร้างป้ายให้สามารถต้านแรงลมได้มากที่สุด โดยคำนวณจากความสูงหรือส่วนของป้ายดังนี้

  • ป้ายที่สูงไม่เกิน 10 เมตร ต้องสามารถต้านทานแรงลมได้ 50 กิโลโมตรต่อชั่วโมง

  • ป้ายที่สูงไม่เกิน 20 เมตร ต้องสามารถต้านทานแรงลมได้ 80 กิโลโมตรต่อชั่วโมง

  • ป้ายที่สูงไม่เกิน ภ0 เมตร ต้องสามารถต้านทานแรงลมได้ 120 กิโลโมตรต่อชั่วโมง

 

 

 

คัดลอกจากเอกสารเผยแพร่ รู้รอบเรื่อง "การตรวจสอบอาคาร" 

กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

 

เรียบเรียงโดย บริษัท วอรันเทค จำกัด 

รับตรวจสอบอาคารและป้าย

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

Featured Posts

สถาปัตยกรรม กับ การป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารต่างๆ

October 1, 2017

1/8
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© 2018 by Warrantech Company Limited.