อาคารเก่า กับกฎกระทรวงฉบับที่ 47

February 12, 2016

 

หากอาคารเก่าของท่านได้ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายก่อนการบังคับใช้ของพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หรือกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) มีสภาพหรือมีการใช้ในลักษณะที่ไม่ปลอดภัย และอาคารของท่านเข้าข่ายเป็นอาคารสูง (เกิน 23 เมตร),  อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (พื้นที่ใช้สอยรวมทุกชั้นเกิน 10,000 ตร.ม.), อาคารอยู่อาศัยโดยรวม (หอพัก, อพาร์ทเมนท์), โรงงาน, ภัตตาคาร และสำนักงาน

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) กำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดำเนินการแก้ไขอาคารได้ในระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีต่างๆ ดังนี้


•    อาคารที่สูงสี่ชั้นขึ้นไป ให้ติดตั้งบันไดหนีไฟในลักษณะที่ไม่ใช่บันไดแนวดิ่ง (บันไดลิง) เพิ่มจากบันไดหลัก เพื่อให้สามารถลำเลียงบุคคลภายในอาคารทั้งหมดออกสู่ภายนอกได้ในหนึ่งชั่วโมง

•    จัดให้มีผังอาคารแสดงตำแหน่งห้อง ทางหนีไฟ และอุปกรณ์ดับเพลิงของแต่ละชั้น ติดไว้ที่ชั้นนั้นๆของอาคารในตำแหน่งที่สังเกตได้ง่าย และต้องจัดเก็บผังอาคารทุกชั้นไว้ที่ชั้นล่างของอาคารเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ

•    ต้องติดตั้งถังดับเพลิงในแต่ละชั้นของอาคารตามขนาดและลักษณะของพื้นที่เพื่อให้สามารถเข้าใช้สอยได้สะดวก

•    ต้องติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้น โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ส่งเสียงหรือสัญญาณ และอุปกรณ์ตรวจจับแจ้งเหตุเพื่อให้อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณทำงาน

•    ต้องติดตั้งระบบไฟแสงสว่างฉุกเฉินเพื่อให้มองเห็นทาง และป้ายบอกทางหนีไฟได้ขณะเพลิงไหม้

•    ต้องติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้า

•    กรณีติดตั้งระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยอยู่แล้ว ระบบต้องอยู่ในสภาพที่ทำงานได้เป็นปรกติ

 

ข้อกำหนดทั้ง 7 ข้อดังกล่าว จัดเป็นระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานสำหรับอาคารเก่าที่เป็นอาคารควบคุมทุกประเภทและยังคงมีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันควรต้องจัดให้มีโดยครบถ้วน พร้อมทั้งคอยตรวจสอบดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอเพื่อความอุ่นใจของทั้งเจ้าของอาคารและผู้ใช้อาคารโดยทั่วกันครับ

 

 

 

เรียบเรียงโดย บริษัท วอรันเทค จำกัด 

รับตรวจสอบอาคาร
 

 

 

 

 

Please reload

Featured Posts

สถาปัตยกรรม กับ การป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารต่างๆ

October 1, 2017

1/8
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© 2018 by Warrantech Company Limited.